Objednávka služieb

Ak si prajete objednať virtuálne sídlo, vyplňte, prosím, objednávkový formulár nižšie. Služba zriadenia virtuálneho sídla sa zriadi na adrese:

Šustekova 49
851 04 Bratislava
Slovenská republika

  I. Kontaktné údaje

  Kontaktné údaje nám umožnia spojiť sa s objednávateľom na účely vybavenia objednávky. Na uvedenú emailovú adresu budú zaslané zmluva, faktúra a súhlas so zápisom adresy sídla do verejnej evidencie.

  Kontaktná osoba:

  Email:

  Tel. číslo:

  II. Služby a ich trvanie

  Vyberte rozsah objednávaných služieb, ich trvanie a fakturáciu.

  Na zápis do ORSR/ŽRSR postačuje elektronická verzia súhlasu so zápisom adresy sídla. Ak si prajete zaslať na poštovú adresu aj originál v papierovej forme, prosím, zvoľte:


  * Poštovú adresu uveďte do poznámky k objednávke, v spodnej časti objednávkového formulára, ak sa odlišuje od fakturačnej adresy.

  Virtuálne sídlo si objednávam na dobu neurčitú, od dátumu:

  fakturované obdobie:

  III. Spoločnosť, pre ktorú sa zriadi virtuálne sídlo

  Virtuálne sídlo chcem zriadiť pre:


  ** Vyberte možnosť „novozakladaná spoločnosť“, ak zakladáte novú spoločnosť, ktorá ešte nie je zapísaná v ORSR/ŽRSR. Ak chcete zmeniť sídlo pri existujúcej spoločnosti, ktorá už je zapísaná v ORSR/ŽRSR, vyberte možnosť „existujúca spoločnosť“.

  Obchodné meno spoločnosti (s dodatkom s. r. o., a. s. atď.)/živnostníka:

  Meno a priezvisko štatutára/konateľa spoločnosti *** (vypĺňajú iba právnické osoby):

  *** Ak má spoločnosť viac štatutárov/konateľov, ktorí musia konať spoločne, uveďte mená všetkých.

  IČO spoločnosti/živnostníka (ak bolo pridelené):

  IV. Fakturačné údaje

  Do fakturačných údajov nevypĺňajte údaje novozakladanej spoločnosti, ktorá ešte nie je zapísaná v ORSR/ŽRSR. Ak ide o novozakladanú spoločnosť, ktorej spoločníkom nie je právnická osoba, fakturačné údaje vyplňte ako fyzická osoba – nepodnikateľ.

  Faktúru žiadam vystaviť na:

  Odberateľ:

  Adresa odberateľa:

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  PSČ:

  Štát:

  Ak služby objednávate ako obchodná spoločnosť, vyplňte, prosím, aj údaje nižšie:

  IČO:

  DIČ:

  IČ DPH (ak bolo pridelené):

  Máte nejakú špeciálnu požiadavku? Chcete pripojiť poznámku k objednávke? Napíšte ju do poľa nižšie.

  Poznámka k objednávke: ****

  **** Ak ste vyššie označili možnosť „zaslať originál súhlasu so zápisom adresy sídla na poštovú adresu“, do poznámky nezabudnite uviesť svoju poštovú adresu, ak je odlišná od fakturačnej adresy.

  V. Všeobecné obchodné podmienky a ochrana súkromia

  Pred odoslaním objednávkového formulára je nutné označiť, že ste vzali na vedomie Všeobecné obchodné podmienky a súhlas so spracovaním osobných údajov.